Mít základní představu o první pomoci se může hodit každému z nás, protože v průběhu života se určitě nejméně jednou ocitneme v situaci, která si žádá naši okamžitou akci. Dnes bychom se rádi podívali na to, co je první pomoc, a upozornili na obvyklé chyby, kterých se lidé v takových situacích dopouštějí.

 

Cíl první pomoci

 

Cílem je poskytnout první pomoc před příjezdem rychlé záchranné služby nebo dopravit postiženou osobu do zdravotního střediska. To může být obzvlášť důležité v závažných případech, jako je dušení nebo srdeční zástava, protože čas hraje v takových situacích zásadní roli.

 

Techniky první pomoci

 

Pokud si nejste jisti, že víte, jak správně postupovat, je lepší vyčkat a přenechat práci zdravotníkům záchranné služby. Před jejich příjezdem přemístíme zraněnou osobu do bezpečí a zajistíme, aby se cítila pokud možno pohodlně. Ze školy bychom měli znát základní techniky, jak postupovat v případě popálenin, zranění či řezné rány, zlomenin, ztráty vědomí nebo zástavy srdce, protože tak je možné zachránit mnoho lidských životů v různých situacích.

 

 

Příručka první pomoci

 

Existují stovky různých příruček první pomoci. Po celém světě je jednou z nejrozšířenějších příručka vydaná Mezinárodním červeným křížem, kterou naleznete na tomto odkazu.

 

ABC první pomoci

 

Zde je několik tipů, co dělat a co nedělat v některých nejběžnějších případech:

  • První pomoc při nehodě

Když jste svědkem nehody, nehýbejte obětí, a pokud má na hlavě helmu, nesundávejte ji. Mohlo by tak dojít ke zhoršení možného poranění míchy. Pamatujte na to a zavolejte záchrannou službu.

Pokud oběť ztratila vědomí, jako první zkontrolujte, zda dýchá a má puls. Pokud máte podezření, že oběť utrpěla úpal, přemístěte ji do stínu a zkontrolujte životní funkce.

Pokud má postižená osoba zachované základní životní funkce, položte ji na bok. Pokud tomu tak není, je nutná kardiopulmonální resuscitace.

  • První pomoc při popáleninách

Popálené místo opláchněte vodou a v případě potřeby okraje popáleniny očistěte. Převažte sterilním obvazem a v závislosti na závažnosti, rozšíření a hloubce popáleniny navštivte lékaře. Nikdy na ránu neaplikujte zubní pastu nebo máslo. Hrozí zanesení infekce.

  • První pomoc při krvácení z nosu

Předkloňte hlavu (nikdy hlavu nezaklánějte, krev by vám natekla do krku), stiskněte prsty nosní dírky k sobě a držte asi deset minut. Můžete také místo chladit, protože chlad stahuje cévy a pomáhá tak zastavit krvácení. Pokud krvácení během této doby samo nepřejde, vyhledejte odbornou pomoc. Lékař vám v případě potřeby provede kauterizace.

  • První pomoc při dušení

Nebouchejte postiženého do zad. Mohlo by se stát, že předmět, který blokuje dýchací cesty, se pohne a bude těžší jej odstranit. Proveďte Heimlichův chvat, který spočívá v tom, že se postavíte za postiženou osobu a oběma rukama jí stisknete nadbřišek. Vzduch je vytlačován nahoru a objekt bránící v dýchání může vyjít ven.

  • První pomoc při zraněních a krvácení

Chcete-li ránu vyčistit, použijte nejprve mýdlo a vodu a ránu omývejte vždy od středu směrem ven, aby se zabránilo kontaminaci. Po vyčištění použijte antiseptikum, aby se zabránilo šíření bakterií, a pokud možno nechte ránu volně, pokud nehrozí odření nebo krvácení.

Pokud dojde ke krvácení, pozorujte, odkud krev vytéká a s jakou intenzitou. Pokud je krvácení silné, stáhněte ránu sterilním obvazem a vyčkejte příjezdu záchranné služby. Pokud je krvácení slabé nebo mírné, ránu stiskněte a ovažte tlakovým obvazem.

  • První pomoc při záchvatu

Zkontrolujte, zda postižené osobě nebrání oblečení v dýchání. Pokud je to možné, položte ji na bok pro případ, že by zvracela. Nevkládejte jí ruku do úst, nemusíte se bát, že jí zapadne jazyk. Dejte pozor, aby se neuhodila, a počkejte, až krize přejde.

  • První pomoc při uštknutí hadem

Pokud vysajete jed ústy, mohli byste polknout toxiny. Je lepší ránu pečlivě ošetřit, zabránit rozšiřování zasažené oblasti a stlačit ránu tak, aby krev a část jedu mohla vyjít ven.

  • První pomoc u dětí

V případě dítěte, které má záchvat, vysokou horečku, je dezorientované nebo má obtíže s dýcháním, je vždy lepší rovnou zavolat pohotovost. Ošetření dětí je vždy obtížnější z důvodu jejich křehké tělesné konstrukce.

 

Lékárnička první pomoci

 

Každý by měl mít po ruce lékárničku, kde najde vše potřebné pro ošetření zranění, řezných ran, odřenin, popálenin, a vědět, jak zafixovat kloub nebo dlouhou kost při podezření na zlomeninu nebo vykloubení. V každé lékárničce by měla být dezinfekce, mast na rány nebo kousnutí, obvazy, nůžky, rukavice, injekční stříkačka, pinzeta a teploměr.